BAA Manifestosu

Birleşik Akıl Ağı Nedir?

BAA,  bağımsız, gönüllü, kar amacı gütmeyen ve siyaset üstü bir platformdur.

Amacı Nedir?

Kişi veya gruplara, öyle bir altyapı sunalım ki; Temel amaçları aynı, ama farklı yaklaşım yol ve yöntemine sahip kişi ve gruplar, kendi kimliklerini bir üst kimlik içinde eritecek bir hiyerarşi içine girmeden örgütlenip iletişim kurabilecek prosedürler için verimsiz yollarda zaman kaybetmesinler,

İletişimleri için coğrafya ve zaman dilimi farklılıklarına bağlı olmasınlar,

Sorun teşhis (tanı), çözüm geliştirme ve uygulama konularında etkili yöntemlere (Küme Zekası gibi) kolay erişsinler ve de çeşitli kişi ve grupların birbirlerinden bağımsız ürettikleri sorunlar, çözümler bir veri-tabanı içinde biriktirilebilsin,

Bu platformdan her yararlanan, platformun gelişmesine de katkıda bulunabilsin.

Böylelikle sorunlara daha etkili çözümler geliştirebilsinler.

Back To Top